Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

II. Wszczęcie postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte:
  1. na wspólny pisemny wniosek stron sporu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego; albo
  2. gdy jedna ze stron sporu wniesie pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, a druga strona wyrazi zgodę na piśmie na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez Dyrektora Kancelarii
  3. na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji


 2. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać:
  1. oznaczenie stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich adresów,
  2. określenie przedmiotu sporu wraz z podaniem jego wartości przy sprawach o prawa majątkowe
  3. określenie stanowisk stron wraz z ich uzasadnieniem
  4. podpisy stron
  5. wymienienie dokumentów uzasadniających wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.


 3. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego może również zawierać:
  1. wskazanie miejsca i języka postępowania mediacyjnego
  2. wskazanie mediatora wyznaczonego przez strony
  3. wniosek o wyznaczenie mediatora przez Pełnomocnika Kancelarii


 4. Postanowienia ustępów 2 i 3 II punktu niniejszego Regulaminu stosuje się również odpowiednio do wniosku składanego tylko przez jedną ze stron


 5. Wraz z wnioskiem składanym przez jedną ze stron powinien zostać złożony jego odpis dla drugiej strony


 6. Dopuszcza się, że wspólny wniosek stron w rozumieniu ustępu 2 punktu II niniejszego Regulaminu mogą stanowić dwa odrębne pisma, o ile zawierają dane określone w tym ustępie

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>