Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

XIII. Opłaty

 1. Opłaty z tytułu postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Kancelarię obejmują:
  1. opłatę rejestracyjną;
  2. opłatę mediacyjną;
  3. zaliczkę na wydatki Kancelarii


 2. Każda ze stron postępowania mediacyjnego prowadzonego według niniejszego Regulaminu jest zobowiązana wpłacić bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości określonej w punkcie XIV Regulaminu.


 3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenienie postępowania mediacyjnego został złożony tylko przez jedną ze stron, Pełnomocnik Kancelarii, doręczając drugiej stronie odpis wniosku, wzywa ją do wpłacenia opłaty rejestracyjnej.


 4. Strony są zobowiązane solidarnie wpłacać przed rozpoczęciem pierwszej sesji mediacyjnej opłatę rejestracyjną i mediacyjną w wysokości określonej w punkcie XIV Regulaminu, z której pokrywane jest między innymi wynagrodzenie mediatora.


 5. W przypadku konieczności poniesienia przez Kancelarię wydatków przekraczających zwyczajowo przyjęte rozmiary, strony są zobowiązane wpłacić zaliczkę na te wydatki w wysokości określonej przez Pełnomocnika Kancelarii.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>