Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Wydarzenia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Co roku w październiku obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Mediacji (MDM). W związku z obchodami wszystkie ośrodki zajmujące się mediacją podejmują działania zmierzające do popularyzowania mediacji w społeczeństwie.

W 2009 roku we Wrocławiu Fundacja EDUCO przeprowadziła szkolenia zakresie mediacji dla pracowników administracji Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Sądów Rejonowych, mu podległych.

W 2010 roku we Wrocławiu Fundacja EDUCO przeprowadziła szkolenia w zakresie sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych. Odbiorcą byli prokuratorzy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych.

Mediacja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem profesjonalistów, którzy z racji wykonywanego zawodu prawniczego, jak sędziowie czy prokuratorzy, kierują sprawy do mediacji. Mediacja jest dobrowolna dla tych instytucji i informowanie stron o możliwości skorzystania z mediacji zależy od woli prowadzącego sprawę.

Coraz częściej między skonfliktowanymi stronami zawierane są ugody przed sądowe. Wynika do z większej edukacji adwokatów i radców prawnych, którzy stawiają na dobro swoich klientów oraz z lepszej świadomości stron, które samodzielnie trafiają do zawodowych mediatorów. Prawnicy lepiej rozumieją swoją role w mediacji, niż było to 5 lat temu, kiedy mediacja w sprawach cywilnych wchodziła dopiero w życie. Wspierają swoich klientów na etapie ostatecznych zapisów w ugodzie, dając im wcześniej swobodę samodzielnego udziału w mediacji. Na każdym etapie mediacji są gotowi do konsultacji ze swoimi klientami, celem wsparcia ich potrzeby bezpieczeństwa i dostępu do wiedzy prawnej.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>