Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.


Dorota Fedorowska, mgr psychologii, mediator stały, wpisany dnia 30 kwietnia 2007 roku, na podstawie art.104 § 1kpa oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia MS z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
Mediator stały z wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem MS z dnia 18 maja 2001, §7 punkt 1 i 2, w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;
Mediator stały ds. cywilnych, w tym rodzinnych, gospodarczych, społecznych.

Trener I stopnia Warsztatu Umiejętności Psychologicznych, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP); trener I stopnia rekomendowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP); superwizor mediacji przy Stowarzyszeniu Mediacji Rodzinnych (SMR).
W latach 2007-2009 autorka programu, wykładowca oraz kierownik naukowy Studiów Podyplomowych "Mediator" dla zawodowych mediatorów przy Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Wykładowca studiów podyplomowych "Akademia Mediatora" przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Autorka podręczników akademickich z zakresu mediacji: Vademecum Zawodowego Mediatora cz.I i II, Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora; Współautorka podręcznika Mediator - nowe umiejętności i kwalifikacje dla pedagoga i psychologa.

Absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu" przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz Zespole Trenerów "Sieć" w Warszawie;
Autorka i trenerka cyklu szkoleń na terenie Wrocławia z psychologii komunikacji w ramach wrocławskiej edycji ogólnopolskiej akcji "Kobieta Bezpieczna", organizowanej przez Media Group Consulting ze Szczecina, pod patronatem Prezydenta RP.

  • Prezes Fundacji EDUCO
  • Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
  • Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych


Wykształcenie   →

Doświadczenie zawodowe   →

O sobie   →

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>