Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
KANCELARIA MEDIACYJNA "PRIMUM CONSENSUS" DOROTA FEDOROWSKA
WE WROCŁAWIU

ul.Legnicka 46/47, 53-674 Wrocław

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

  1. Regulamin stosuje się, jeżeli strony wyraziły pisemną zgodę na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji, według Regulaminu Postępowania Mediacyjnego
    Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus" Dorota Fedorowska we Wrocławiu przed lub po powstaniu takiego sporu.


  2. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie mediacyjne w ich sprawie będzie w określony sposób odbiegało od postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących przebiegu postępowania mediacyjnego.

II. Wszczęcie postępowania mediacyjnego   →
 
III. Wyznaczanie mediatora   →
 
IV. Zadania i obowiązki mediatora   →
 
V. Miejsce postępowania mediacyjnego   →
 
VI. Język postępowania mediacyjnego   →
 
VII. Postępowanie mediacyjne   →
 
VIII. Rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego   →
 
IX. Poufny charakter postępowania mediacyjnego   →
 
X. Ugoda   →
 
XI. Zakończenie postępowania mediacyjnego   →
 
XII. Odpowiedzialność prawna centrum i mediatora   →
 
XIII. Opłaty   →
 
XIV. Tabela opłat   →
 
XV. Postanowienia końcowe   →

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>