Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.Wniosek o przeprowadzenie mediacji

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU
Celem uruchomienia pełnej procedury mediacyjnej należy:
1. Wypełnić wszystkie wymagane pola.
2. Nacisnąć drukuj, aby wydrukować wniosek.
3. Nacisnąć wyślij, aby wysłać drogą elektroniczną wniosek, co przyspieszy jego rozpatrzenie.
4. Złożyć własnoręczny podpis na wydrukowanym egzemplarzu wniosku.
5. Wysłać podpisany wniosek na adres:
    Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus" Dorota Fedorowska,
    Plac Powstańców Śl. 17a, pok. 222, 53-329 Wrocław
.
6. Jeżeli jest potrzeba zadania pytania wstępnego, wystarczy wysłać wniosek tylko drogą elektroniczną.
DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy:*

NIP (wymagane w przypadku firmy):

Adres (ulica, nr domu):*

Kod pocztowy:*

Miejscowość:*

Telefon:*

Email:*


DANE OSOBOWE DRUGIEGO UCZESTNIKA SPORU:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy:*

NIP (wymagane w przypadku firmy):

Adres (ulica, nr domu):*

Kod pocztowy:*

Miejscowość:*

Telefon:*

Email:*


WNIOSEK:
W związku z istniejącym sporem między:*

a*

o*

- wnoszę o przeprowadzenie mediacji.

Okolicznością uzasadniającą wniosek jest:*
1.  
2.  
3.  
4.  
Proszę o wyznaczenie mediatora do prowadzenia sprawy.

Wnoszę o skierowanie przez mediatora zapytania do drugiej strony o zgodę na mediację.
Wnioskodawca zobowiązuje się podjąć próbę uzyskania zgody na mediację.
Druga strona wyraziła zgodę na mediację.

Deklaruję wniesienie zaliczki w kwocie 100,00 + 23% vat = 123,00 zł na poczet wpisowego,
w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji, na konto:
Credit Agricole nr 47 1940 1076 3083 7232 0000 0000
Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus", Dorota Fedorowska
Plac Powstańców Śl. 17a, pok. 222, 53-329 Wrocław
- z dopiskiem: wniosek o przeprowadzenie mediacji z dnia (data złożenia wniosku)

UWAGA: zaliczka jest bezzwrotna i jest niezależna od kosztów przeprowadzenia mediacji.

                                   

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>