Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Rozwód Wrocław

Kancelaria Mediacyjna „Pimum Consensus” zajmuje się sprawami trudnymi, kwalifikującymi się do podjęcia próby pojednania lub rozwodu, ustalenia kontaktów nad małoletnimi dziećmi, wyrażenia woli w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, wysokości i sposobu płatności alimentów, sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie, podziału majątku. Działa na podstawie postanowienia sądów i na wniosek stron.
Rozważając rozstanie, wskazane jest skorzystanie w pierwszej kolejności z mediacji, która pomaga uporządkować i uregulować wszystkie sprawy, będące integralną częścią rozwodu. Umożliwia jej uczestnikom wpływanie na kształt porozumienia małżeńskiego i rodzicielskiego czyli kształt życia i współpracy rozstających się małżonków, będących rodzicami. Chroni przed wstąpieniem stron na "drogę wojenną", dbając o ich emocje, czas, jakość życia. Łagodzi kryzys małżeński i przejście między stanem małżeństwa a rozstania. Znacznie przyspiesza proces decyzji, otrzymania wyroku sądu oraz obniża koszty rozwodu.

Kroki do podjęcia w sprawie około rozwodowej:

  1. Mediacja
  2. Ugoda mediacyjna przygotowana przez strony w obecności i wsparciu merytorycznym mediatora + protokół mediacyjny przygotowany przez mediatora
  3. Pozew – przygotowany prze strony w atmosferze współpraca i unikania dróg "wojennych"
  4. Wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd
  5. W przypadku małoletnich dzieci możliwa wizyta kuratora sądowego w miejscu ich zamieszkania
  6. Rozprawa – jeżeli strony są spójne i trzymają się ustaleń ugody, sąd badając sprawę może wydać wyrok już na I rozprawie

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>