Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Lata 1989-1993 - współpraca z młodzieżowym ośrodkiem w Berlinie.
  Do moich zadań należały:
  • opieka nad młodzieżą
  • pomoc przy rozwiązywaniu rodzinnych problemów dorastającej młodzieży (problem buntu i konfliktu pokoleń)
  • organizowania warsztatów edukacyjnych
  • wizyty domowe

 2. Lata 1993-1998 - współpraca z Fundacją "Pożywienie - Darem" Serca w Warszawie, filia we Wrocławiu w zakresie:
  • Bezpośredni kontakt, opieka i wychowanie młodzieży
  • Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
  • Prowadzenie seminariów i warsztatów edukacyjnych dla młodzieży m.in.: "Poszukiwanie możliwości porozumienia i współpracy dorastającej, zbuntowanej młodzieży z rodzicami", "Zasady zdrowej komunikacji w rodzinie"
  • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów teatralnych, których celem było konstruktywne zaangażowanie młodych ludzi w dialog z rodzicami oraz skuteczne porozumienie rówieśnicze
  • Stworzenie idei i realizacja czterech festiwali młodzieżowych (ok.100 uczestników podczas każdego festiwalu)
  • Założenie i redagowanie pisma dla młodzieży (700 odbiorców)
  • Korespondencja i wspieranie zbiórki funduszy na działalność charytatywną (darmowe posiłki dla bezdomnych i osób w trudnej sytuacji socjalnej)
  • Założenie i kierowanie Departamentem Rozwoju Kongregacji osób zainteresowanych działalnością wolontaryczną oraz wspieraniem działalności charytatywnej Fundacji

 3. Od 1995 - praca w Centrum Promocji Zdrowia we Wrocławiu, na stanowisku Psychologa i Promotora Zdrowia.


 4. W 2003 przeprowadzenie na terenie Wrocławia cylku szkoleń z psychologii komunikacji w ramach wrocławskiej edycji ogólnopolskiej akcji "Kobieta Bezpieczna", organizowanej przez Media Group Consulting ze Szczecina, pod patronatem Prezydenta RP.


 5. W latach 2004-2005 roczny kurs oraz zdobywanie doświadczenia w ramach praktyki rodzinnej "Kompleksowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom" w ramach Fundacji Promyk Słońca oraz Stowarzyszenia Euro Concret. Zakres praktyki:
  1. aktywność wychowawcza w kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym
  2. aktywność rehabilitacyjna
  3. udział w grupach samopomocy dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - w ramach grup wsparcia

 6. Od 2006 roku prowadzenie mediacji sądowych w sprawach cywilnych. Wartość dotychczas mediowanych sporów od 10 tyś do 8 mln zł. Wysoka skuteczność. Potwierdzona opiniami stron uczestniczących w mediacjach: neutralność, obiektywizm, dawanie poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwości i efektywności rozmów mediacyjnych.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>