Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

OPINIA NR. 2

Kobieta, lat 30, matka dwójki dzieci

 1. Czy w pierwszej chwili po zapoznaniu się z decyzją sądu uznałeś, że sąd słusznie skierował
  Twoją sprawę do mediacji?   Dlaczego?
     TAK      NIE
  Ponieważ uważałam, że porozumienie jest niemożliwe (chodzi o nastawienie przeciwnej strony)

 2. Czy po zakończeniu mediacji uważasz, że sąd słusznie skierował sprawę do mediacji?   Dlaczego?
     TAK      NIE
  Ponieważ ugoda została zawarta w krótkim czasie

 3. Czy jesteś zadowolony z przebiegu mediacji?
     TAK      NIE

 4. Co w porcesie mediacji podobało Ci się najbardziej?
  Cała mediacja przeprowadzona została była w sposób bardzo profesjonalny i na wysokim poziomie. Atmosfera idealnie stworzona do rozstrzygania konfliktów.

 5. Co w procesie mediacji podobało Ci się najmniej?
  Nie było takiej rzeczy.

 6. Co byś zmienił w przebiegu mediacji?
  Nic.

 7. Jak oceniasz neutralność i obiektywność mediatora w stosunku do istniejącego sporu?
  10/10

 8. Jaki czas na jedno posiedzenie mediacyjne uważasz za optymalny?
     1 godzina      2godziny      3 godziny

 9. Ile posiedzeń mediacyjnych jest wg. Ciebie wystarczających dla rozwiązania problemu podobnego do Twojego?
     1 posiedzenie      2 posiedzenia      3 posiedzenia      4 posiedzenia      5 posiedzeń

 10. Czy mając doświadczenie odbycia mediacji, w przyszłości chętnie skorzystałbyś z takiej usługi zanim wniesiesz sprawę do sądu?
     TAK      NIE

 11. Czy mediacja dała Ci poczucie psychologicznie sprawiedliwego rozwiązania sporu?
     TAK      NIE

 12. Czy czułeś się bezpiecznie w trakcie posiedzeń mediacyjnych?   Dlaczego?
     TAK      NIE

 13. Dlaczego wyraziłeś zgodę na mediację?
  Bo zostałam dop tego niejako "przymuszona" życiowo.

 14. Czy masz satysfakcję ze wspólnie rozwiązanego problemu?
  Oceń to na skali 1-10, gdzie 1 - to całkowity brak satysfakcji, 10 - całkowite zadowolenie.
  BRAK SATYSFAKCJI CAŁKOWITE ZADOWOLENIE
  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10


 15. Czy niski koszt mediacji w stosunku do sądowego miał wpływ na Twoją gotowość do uczestnictwa
  w mediacji ?
     TAK      NIE

 16. Czy uważasz, że byłeś psychologicznie gotowy do spotkania i rozmów "twarzą w twarz" z drugą
  stroną sporu?
     TAK      NIE

 17. Czy była zachowana dobrowolność procesu mediacji?
     TAK      NIE

 18. Dlaczego wg. Ciebie nie doszło do ugody, wypracowania kompromisu miedzy stronami? Jakie wg. Ciebie czynniki wpłynęły na końcowy efekt? - odpowiedz, jeśli dotyczy
  Nie dotyczy.

 19. Dlaczego wg. Ciebie doszło do ugody, wypracowania kompromisu między stronami? Jakie wg. Ciebie czynniki wpłynęły na końcowy efekt? - odpowiedz, jeśli dotyczy
  Do ugody doszłó wg. mnie dzięki zdolnościom mediacyjnym prowadzącego.

 20. Co sądzisz o sprawności przeprowadzonej mediacji?
  j.w.

 21. Jak oceniasz swoje zaangażowanie w dochodzenie do kompromisu? Odpowiedz bez względu na wynik mediacji.
  Ogromna cierpliwość, trzymanie nerwów na wodzy.

 22. . Czy mediacja była zgodna z twoimi oczekiwaniami, zamierzeniami?   Dlaczego?
     TAK      NIE
 23. Czy wg. Ciebie wynik mediacji będzie miał wpływ na inne dziedziny Twojego życia, poza majątkowymi? Na jakie i dlaczego? Zazanacz czy mediacja zakończyła się ugodą:
     TAK      NIE
  Oczywiście, że będzie miał. Okazało się, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

 24. Z czego wynikał Twój opór przed podjęciem się mediacji?
  Kontakt ze stroną przeciwną, brak wiary w pozytywne dla mnie rozstrzygnięcie konfliktu.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>