Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

OPINIA NR. 3

Mężczyzna, lat 45, stanowisko kierownicze

 1. Czy w pierwszej chwili po zapoznaniu się z decyzją sądu uznałeś, że sąd słusznie skierował
  Twoją sprawę do mediacji?   Dlaczego?
     TAK      NIE
  Mam dość spraw sądowych i sposobu załatwiania przez w/w instytucję.

 2. Czy po zakończeniu mediacji uważasz, że sąd słusznie skierował sprawę do mediacji?   Dlaczego?
     TAK      NIE
  Uniknąłem stresu, znacznie szybciej załatwiłem problemy podziału majątku.

 3. Czy jesteś zadowolony z przebiegu mediacji?
     TAK      NIE

 4. Co w porcesie mediacji podobało Ci się najbardziej?
  Rozmowy pomiedzy stronami, możliwość swobodnego wypowiadania się, czego brak jest w sądzie.

 5. Co w procesie mediacji podobało Ci się najmniej?
  Brak odpowiedzi na to pytanie.

 6. Co byś zmienił w przebiegu mediacji?
  Brak odpowiedzi na to pytanie.

 7. Jak oceniasz neutralność i obiektywność mediatora w stosunku do istniejącego sporu?
  Neutralność była wyważona, nie faworyzowano żadnej strony.

 8. Jaki czas na jedno posiedzenie mediacyjne uważasz za optymalny?
     1 godzina      2godziny      3 godziny

 9. Ile posiedzeń mediacyjnych jest wg. Ciebie wystarczających dla rozwiązania problemu podobnego do Twojego?
     1 posiedzenie      2 posiedzenia      3 posiedzenia      4 posiedzenia      5 posiedzeń

 10. Czy mając doświadczenie odbycia mediacji, w przyszłości chętnie skorzystałbyś z takiej usługi zanim wniesiesz sprawę do sądu?
     TAK      NIE

 11. Czy mediacja dała Ci poczucie psychologicznie sprawiedliwego rozwiązania sporu?
     TAK      NIE

 12. Czy czułeś się bezpiecznie w trakcie posiedzeń mediacyjnych?   Dlaczego?
     TAK      NIE
  Wyeliminowany był czynnik strachu przed sądem. Czułem swobodę w rozmowach.

 13. Dlaczego wyraziłeś zgodę na mediację?
  Pragnąłem zakończyć spór jak najszybciej. Miałem dość korytarzy i sal sądowych.

 14. Czy masz satysfakcję ze wspólnie rozwiązanego problemu?
  Oceń to na skali 1-10, gdzie 1 - to całkowity brak satysfakcji, 10 - całkowite zadowolenie.
  BRAK SATYSFAKCJI CAŁKOWITE ZADOWOLENIE
  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10


 15. Czy niski koszt mediacji w stosunku do sądowego miał wpływ na Twoją gotowość do uczestnictwa
  w mediacji ?
     TAK      NIE

 16. Czy uważasz, że byłeś psychologicznie gotowy do spotkania i rozmów "twarzą w twarz" z drugą
  stroną sporu?
     TAK      NIE

 17. Czy była zachowana dobrowolność procesu mediacji?
     TAK      NIE

 18. Dlaczego wg. Ciebie nie doszło do ugody, wypracowania kompromisu miedzy stronami? Jakie wg. Ciebie czynniki wpłynęły na końcowy efekt? - odpowiedz, jeśli dotyczy
  Nie dotyczy.

 19. Dlaczego wg. Ciebie doszło do ugody, wypracowania kompromisu między stronami? Jakie wg. Ciebie czynniki wpłynęły na końcowy efekt? - odpowiedz, jeśli dotyczy
  Swoboda wypowiedzi, dobra wola stron, chęć szybkiego zakończenia sprawy.

 20. Co sądzisz o sprawności przeprowadzonej mediacji?
  Mediacja była przeprowadzona sprawnie.

 21. Jak oceniasz swoje zaangażowanie w dochodzenie do kompromisu? Odpowiedz bez względu na wynik mediacji.
  Zaangażowanie całkowite.

 22. . Czy mediacja była zgodna z twoimi oczekiwaniami, zamierzeniami?   Dlaczego?
     TAK      NIE
  Ponieważ zakończy się pewien etap życia, a przede wszystkim uwalnię się od spraw sądowych.

 23. Czy wg. Ciebie wynik mediacji będzie miał wpływ na inne dziedziny Twojego życia, poza majątkowymi? Na jakie i dlaczego? Zazanacz czy mediacja zakończyła się ugodą:
     TAK      NIE
  Nie wiem.

 24. Z czego wynikał Twój opór przed podjęciem się mediacji?
  Oporu nie było.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>