Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Wywiad


Wywiad z Dorotą Fedorowską, mediatorem przy Centrum Promocji Zdrowia we Wrocławiu, z listy SMR i KSM, Prezesem Fundacji EDUCO, współautorką programu Studiów Podyplomowych "Mediator".
Pełni dyżur pod telefonem: 071/373 55 90, 0602 12 45 60, e-mailem: kontakt@mediacje.sotiko.pl
Więcej można poczytać na: www.mediacje.sotiko.pl

Mediatorka Dorota Fedorowska dla GAZETY WYBORCZEJ
2007-09-03

"MEDIATOR - NAJBARDZIEJ OBLEGANY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH"

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" zwiększa pulę miejsc na coraz bardziej popularnym kierunku studiów podyplomowych. Przyszli słuchacze już nie pytają, czy warto inwestować w zdobycie zawodu mediatora. Wiedzą bowiem, że zmiana w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym spowoduje lawinę zapytań o mediatorów stałych (sądowych).

Dziennikarz: Na czym mają polegać zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, dotyczące mediacji?
Dorota Fedorowska- mediator stały:
Projekt przewiduje wiele zmian, wśród nich obligatoryjność mediacji w sprawach rozwodowych. Oznacza to, że sędzia rodzinny będzie zobowiązany poinformować strony o możliwości skorzystania z mediacji, a nawet wysłać je na wstępną rozmowę z mediatorem, by zapoznały się z celem, korzyściami i przebiegiem mediacji. Stronom pozostanie jednak prawo wyboru co do udziału w mediacji.
W związku z oczekiwanymi zmianami nastąpi gwałtowny wzrost zapotrzebowania na mediatorów rodzinnych, których w tej chwili brakuje, zwłaszcza w małych miejscowościach.

D: Czym różni się popularyzowana w ostatnim czasie mediacja od postępowania sądowego?
D.F. :
Celem mediacji nie jest ustalenie winnego. Podczas mediacji nie rozmawiamy o podstawach prawnych, orzecznictwie, dowodach etc. Tym zajmuje się sąd. W mediacji szukamy rozwiązań, które są do zaakceptowania przez obie strony. To strony, a nie pełnomocnicy i sędzia, podejmują decyzję co do rozwiązania konfliktu. W trakcie negocjacji biorą pod uwagę swoje potrzeby, mogą iść na ustępstwa i zawierać kompromisy. Zakres mediacji nie jest niczym ograniczony, natomiast w procesie sądowym strony nie mogą wyjść poza ramy zgłoszonych żądań, a wygrywa ten, kto udowodni swoje racje. W mediacji strony współpracują przy rozwiązywaniu konfliktu, podczas gdy w procesie sądowym walczą ze sobą.

D: O co najczęściej pytają osoby pragnące zdobyć zawód mediatora?
D.F. :
Nie zadają już podstawowych pytań typu: czy warto, czemu to służy, kim jest mediator... Sprawdzają raczej rzetelność i zakres programu studiów. Najczęściej zadawane pytanie dotyczy przełożenia wiedzy zdobytej na studiach na praktykę mediacyjną. Potencjalni słuchacze chcą wiedzieć, czy prócz przygotowania teoretycznego uczelnia zapewni im praktyczne przygotowanie do zawodu mediatora. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" może pochwalić się solidnie przygotowanym programem studiów, który jest efektem współpracy specjalistów reprezentujących dziedziny pomocne w zawodzie mediatora, czyli psychologia, pedagogika, prawo, doradztwo rodzinne etc.

D: W jakim zakresie szkoleni są słuchacze Studiów Podyplomowych "Mediator"?
D.F. :
Program studiów obejmuje prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych, psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów oraz - co najważniejsze - trening w zakresie prowadzenia mediacji, pisania ugód, promocji mediacji etc. Na to przewidujemy 242 godziny szkoleniowe, z tego aż 138 godzin treningowych. Wszystko dzięki temu, że uczelnia zgromadziła zespół specjalistów-praktyków z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.

D: Czy zapotrzebowanie na mediacje jest wystarczająco duże, aby wiązać przyszłość z zawodem mediatora sądowego?
D.F. :
Jak już wspomniałam, w sejmie jest przygotowywany projekt zmian Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który wśród wielu osób wzbudzi zainteresowanie zawodem mediatora. W Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Belgii i innych krajach większość spraw w ogóle nie trafia do sądu, gdyż znajdują swoje rozwiązanie w biurze mediatora. Taka jest przyszłość mediacji i zawodu mediatora również w Polsce. Zmiany w prawie zmierzają w tym kierunku.

D: Czy studia kierowane są tylko do przyszłych zawodowych mediatorów?
D.F. :
Program studiów jest bardzo elastyczny. Wiele osób ma już świadomość, że wiedza mediacyjna przydaje się w rozwiązywaniu nie tylko sporów sądowych, ale też wewnątrz firm. Naszą ofertą interesują się pracodawcy dbający o rozwój swojej firmy, liderzy sieci dystrybucyjnych, osoby na stanowiskach kierowniczych. Umiejętność mediacji pozwala uchronić wizerunek firmy w przypadku sporu z klientem, gdy nie chcemy, by dowiedziała się o tym cała branża. Praktyczna umiejętność rozwiązywania sporów przydaje się w dziale personalnym, dziale sprzedaży, dziale reklamacji, biurze obsługi klienta. Uczy zachowania wzajemnego szacunku, równowagi i konstruktywnej współpracy między poszczególnymi działami w firmie. Gotowość do podejmowania mediacji w spornych sprawach świadczy o wysokiej kulturze prawnej danej organizacji.
Pracownicy oświaty widzą możliwość stosowania mediacji w konfliktach w placówkach oświatowych. Coraz częściej garną się do zawodu mediatora osoby przechodzące na emeryturę, które chciałyby pozostać czynne zawodowo. Ich atutem jest doświadczenie życiowe i cierpliwość, pomocne w skutecznym doprowadzeniu do ugody.

D: Po co kończyć studia podyplomowe, skoro istnieje szereg ofert krótszego i tańszego sposobu wyszkolenia mediatorów?
D.F. :
Nasze studia gwarantują zgodność programu z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. Dyskutowane są również zmiany, przewidujące wymóg ukończenia minimum 220 godzin szkoleniowych, czego dostępne na rynku kursy nie zapewniają. Doświadczenie uczy, że mediatorzy sądowi muszą być przygotowani interdyscyplinarnie do wykonywania zawodu z zakresu prawa i psychologii - i taką możliwość daje nasz "Mediator". Oferujemy nawet więcej, bo aż 242 godziny szkoleniowe w dwóch semestrach, za niewygórowaną cenę. Koszt jednego semestru wynosi 2250 złotych, z możliwością rozłożenia płatności na raty.


Dorota Fedorowska jest psychologiem mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>