Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Tematy szkoleń

1. ASERTYWNOŚĆ JAKO KONSTRUKTYWNE NARZĘDZIE POROZUMIEWANIA
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta

2. KOBIETA BEZPIECZNA
ODBIORCA: kobiety, młode dziewczęta, rodziny narażone na ryzyko utraty bezpieczeństwa osobistego

3. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM JAKO PODSTAWOWA UMIEJĘTNOŚC PRZETRWANIA
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

4. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT POROZUMIENIA
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

5. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W CODZIENNYM ŻYCIU
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

6. AUTOPREZENTACJA
ODBIORCA: Osoby poszukujace pracy

7. WZMACNIANIE PEWNOŚCI SIEBIE
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

8. PRZEMOC W RODZINIE
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

9. MOWA CIAŁA
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

10. AGRESJA SŁOWNA I FIZYCZNA JAK JEJ UNIKAĆ, JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

11. NADWAGA - PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY ORAZ SPOSOBY WYCHODZENIA Z KRYZYSU
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

12. NIEDOWAGA - PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY ORAZ SPOSOBY WYCHODZENIA Z KRYZYSU
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

13. NEGOCJACJE W CODZIENNYM ŻYCIU, W PRACY, W DOMU, Z DZIEĆMI I MŁÓDZIEŻĄ
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

14. ORGANIZACJA CZASU JAKO NIEZBĘDNY SZCZEBEL OSIĄGANIA SUKCESÓW
ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

15. POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZA POMOCĄ POCZTY BEZPOŚREDNIEJ
ODBIORCA: organizacje pozarządowe (tzw.non-profit organizations), prywatne przedsiębiorstwa

16. MISJA FIRMY
ODBIORCA: Organizacje, Kadra kierownicza wszystkich działów

17. ORGANIZACJA CZASU JAKO NIEZBĘDNA UMIEJĘTNOŚĆ LIDERSKA
ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

18. KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI
ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Działy marketingu i reklamy Działy wdrażania nowości i wynalazków

19. NEGOCJACJE JAKO METODA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM
ODBIORCA:Kadra kierownicza , Działy obsługi klienta Działy Human Resources

20. MARKETING MIX PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY
ODBIORCA: Dział marketingu i reklamy

21. SPRZEDAŻ JAKO FORMA KOMUNIKOWANIA SIĘ Z KLIENTEM
ODBIORCA: Działy sprzedaży i obsługi klienta

22. BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW OPARTE NA MOTYWOWANIU
ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli Zespoły pracownicze

23. ROZWÓJ ZAWODOWY MENEDŻERA ORAZ SYSTEM OPIEKI NAD ROZWOJEM ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW - COACHING I MENTORING
ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli Zespoły pracownicze

24. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE
ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

25. OSOBISTY ROZWÓJ MENEDŻERA
ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli

26. WSPIERANIE OSOBOWOŚCI
ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli

27. TRENING ANTYSTRESOWY DLA MENEDŻERÓW
ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli

28. UMIEJĘTNE POROZUMIEWANIE SIĘ
ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

29. KOMUNIKATYWNOŚĆ W BIZNESIE
ODBIORCA: Dział obsługi klienta, Menedżerowie wszystkich szczebli

30. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY
ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

31. ZDOBYWANIE ROZGŁOSU
ODBIORCA: Organizacje pozarządowe Działy marketingu i reklamy firm nastawionych na rozwój

32. JAK BYĆ LEPSZYM MENEDŻEREM-ODNAJDYWANIE WŁASNEGO STYLU ZARZĄDZANIA
ODBIORCA: Menedżerowie wszystkich szczebli

33. KONSTRUKTYWNA OCENA PRACOWNIKA POPEŁNIANE BŁĘDY I METODY ICH NAPRAWY
ODBIORCA: Menedżerowie wszystkich szczebli, Działy Human Resources

34. PRACOHOLIZM A DELEGOWANIE ZADAŃ
ODBIORCA: Menedżerowie wszystkich szczebli

35. TWORZENIE I ROZBUDOWA SIECI ZWOLENNIKÓW
ODBIORCA: Organizacje pozarządowe, Instytucje charytatywne, Organizacje religijne

36. DOBÓR PRACOWNIKÓW
ODBIORCA: Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw

37. PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ
ODBIORCA: Dział szkoleń

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>