Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Vademecum zawodowego mediatora cz.I
Wprowadzenie do mediacji

 1. PRZEDMOWA

       W 2005 roku w Polsce została uchwalona i weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks postępowania cywilnego, wprowadzająca do systemu naszego prawa instytucję mediacji, dając tym samym możliwość korzystania z tej formy ochrony prawnej wszystkim obywatelom.
       Oddaję do rąk czytelnika I część podręcznika, którego zadaniem jest wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z mediacją oraz wskazanie najprostszych sposobów zastosowania mediacji w codziennym życiu. Jeżeli jesteś mediatorem lub zamierzasz nim zostać, książka z pewnością będzie przydatna w uporządkowaniu już posiadanej wiedzy lub w procesie przygotowania do tego interdyscyplinarnego zawodu. Napisana jest w taki sposób, aby zawodowy mediator mógł postawić się w roli potencjalnego uczestnika mediacji. Zwiększa to jego zrozumienie mediacji od praktycznej.
       Książka jest również dedykowana czytelnikom, którzy nie są i nigdy nie będą mediatorami, ale jako osoby otwarte, chciałyby dowiedzieć się więcej na temat tej nowej dziedziny rozwiązywania sporów lub chciałyby skorzystać z mediacji, aby rozwiązać ważny dla siebie spór. Wszystkie części podręcznika zawierają wskazówki, jak w prosty sposób skorzystać z instytucji mediacji, zanim zdecydujemy się złożyć pozew do sądu i narazimy się na niepotrzebne koszty, długi czas oczekiwania oraz stresy wynikające z eskalacji przedłużającego się impasu.
       Osoby, które już borykają się z konfliktem w sądzie, które wcześniej nie miały okazji dowiedzieć się o roli i miejscu mediacji w polskim prawodawstwie, powinny zapoznać się z ideą i rolą mediacji. Być może lektura książki pomoże im podjąć decyzję o skorzystaniu z tej prostej, taniej i szybkiej metody pokojowego rozwiązywania spornych spraw, możliwej do przeprowadzenia na każdym etapie postępowania sądowego.
       Mediacja jest dziedziną uniwersalną, gdyż ma swoje zastosowanie w każdym środowisku:
  w rodzinie, firmie, między kontrahentami, w relacji pokrzywdzony-sprawca, na osiedlu, w szkole, w urzędzie etc. Wszystkim swoim czytelnikom, zawodowcom i osobom zwyczajnie zainteresowanym tematem, życzę sukcesów na drodze pokojowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>