Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Vademecum zawodowego mediatora cz.II
Mediacja krok po kroku

  ilośc stron: 136
  rozmiar: 17 x 23 cm
  cena 45,00 zł

 1. SPIS TREŚCI

 2. Przedmowa ............................................................................................................... 7

  Wstęp ...................................................................................................................... 9

  Rozdział I. Definicja i historia mediacji w skrócie
  1. Czym jest mediacja? .................................................................................................. 11
  2. Historia i geneza mediacji ............................................................................................ 12
  3. Rodzaje mediacji ...................................................................................................... 13

  Rozdział II. Mediacja w pytaniach i odpowiedziach
  1. Wstępna selekcja problemów zgłaszanych do mediacji .......................................................... 15
  2. Pytania pomocnicze ................................................................................................... 16
  3. Czy moja sprawa nadaje się do mediacji? .......................................................................... 22
      3.1. Mediacje a podział majątku i spadku .......................................................................... 22
      3.2. Mediacje a sprawy rodzinne .................................................................................... 25
      3.3. Mediacje a sprawy gospodarcze ............................................................................... 30
      3.4. Mediacje a windykacja należności ............................................................................. 32
      3.5. Mediacje a wielkie korporacje .................................................................................. 33
      3.6. Mediacje a sprawy karne ....................................................................................... 38
      3.7. Mediacje a koszta sądowe ...................................................................................... 40

  Rozdział III. Jak krok po kroku skorzystać z mediacji?
  CZĘŚĆ I
  3.1.A. Sytuacja wyjściowa stron - sprawa trafiła już do sądu rejonowego/okręgowego ...................... 46
  3.1.B. Sytuacja wyjściowa stron - sprawa trafiła już do wojewódzkiego sądu administracyjnego ............ 54
  3.1.C. Sytuacja wyjściowa stron - sprawa nieletniego trafiła już do sądu rejonowego, wydziału
             rodzinnego i nieletnich ........................................................................................... 57
  3.1.D. Sytuacja wyjściowa stron - sprawa dorosłego sprawcy czynu karalnego trafiła już do sądu
             rejonowego, wydział karny ..................................................................................... 61
  CZĘŚĆ II
  3.2.A. Sytuacja wyjściowa stron - sprawa nie trafiła jeszcze do sądu rejonowego/okręgowego ............ 65
  3.2.B. Sytuacja wyjściowa stron - spór nie trafił jeszcze do wojewódzkiego sądu administracyjnego ....... 69
  3.2.C. Sytuacja wyjściowa stron - w zakładzie pracy powstał spór zbiorowy ................................... 71
  CZĘŚĆ III
  3.3. Sytuacja wyjściowa stron - masz trudność w określeniu swojej sytuacji i szukasz fachowej porady ... 75

  Rozdział IV. Wzory wniosków o mediacje
  1. Wzór 1 - Wzór zgodnego wniosku stron o przedłużenie terminu mediacji ...................................... 79
  2. Wzór 2 - Wzór zgodnego wniosku stron o wskazanie mediatora ................................................ 80
  3. Wzór 3 - Wzór wniosku jednego z uczestników o przeprowadzenie mediacji - do centrum mediacyjnego . 81
  4. Wzór 4 - Wzór wniosku jednego z uczestników o mediacje - do sądu rejonowego/okręgowego ........... 83
  5. Wzór 5 - Wzór zgodnego wniosku stron o przeprowadzenie mediacji - do sądu
      rejonowego/okręgowego ............................................................................................. 85
  6. Wzór 6 - Wzór wniosku jednej ze stron o mediacje kierowanego do sądu administracyjnego .............. 87
  7. Wzór 7 - Wzór wniosku strony o zatwierdzenie ugody i nadanie jej klauzuli wykonalności .................. 89
  8. Wzór 8 - Wzór zgodnego wniosku stron o przeprowadzenie mediacji - do centrum mediacji ................ 90

  Rozdział V. Koszt mediacji

  1. Mediacje na zlecenie sądu ............................................................................................ 93
  2. Mediacje na wniosek stron ........................................................................................... 95
  3. Koszty sporu a koszty mediacji ...................................................................................... 96

  Rozdział VI. Elementy wspierające współpracę mediatorów z sędziami
  1. Elementy wspieraj1ce procedurę mediacyjn1, czyli: co pomaga sędziom? .................................... 98
  2. Elementy wspieraj1ce procedurę mediacyjn1, czyli: co pomaga mediatorom? .............................. 100
  3. Powody, dla których warto usprawniać procedurę mediacyjną ............................................... 103

  Bibliografia ............................................................................................................ 109

  Aneks
  I. Ustawa o mediacji - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
      cywilnego oraz niektórych innych ustaw ......................................................................... 111
  II. Pozostałe ustawy i rozporządzenia
      1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości
          wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
          (Dz.U. z dnia 7 grudnia 2005 r.) ................................................................................ 120
      2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania
          mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2001 r.) ................................... 121
      3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania
          mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z dnia 26 czerwca 2003 r.) ................................... 126

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>