Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Warsztat pracy zawodowego mediatora

 1. PRZEDMOWA

 2.      Celem podręcznika Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora jest wsparcie odpowiedzialności zawodowego mediatora za prawidłowość i płynność procesu mediacji. Zawarte w nim informacje obejmują wszystkie etapy mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli zawarcia kontraktu mediacyjnego.
       W książce wyjaśniono pojęcie konfl iktu. Wskazano, że konfl ikt nie musi mieć charakteru pejoratywnego, ale wiąże się z postawą oraz intencjami stron w nim uczestniczących.
       Zaznaczono temat psychologii komunikacji, poświęcając szczególną uwagę zachowaniu stron, w tym roli aktywnego słuchania. Czytelnik dowie się, czym się kierować, aby prawidłowo zarejestrować działalność mediacyjną, jak mogą brzmieć pisma inicjujące mediację, jak kończyć mediację: pisać protokół czy sprawozdanie z mediacji. Są też wskazówki, co powinna zawierać prawidłowo sporządzona ugoda. Zamieszczono arkusze pytań, pomocnych na wszystkich etapach mediacji itp.
       W tej publikacji porusza się również bardzo ważny dla mediatora temat jego osobowości, jako podstawowego narzędzia pracy, często uzupełniającego nabyte na szkoleniach zawodowe umiejętności i decydującego w dużej mierze o zaufaniu stron do mediatora czy efektywności jego pracy. Omówiono też zagadnienie etyki zawodu mediatora, będącej fundamentem jego działań.
       Podręcznik Warsztat pracy zawodowego mediatora, którego zadaniem jest wsparcie płynności procesu mediacji, nie zaspokoi wszystkich potrzeb praktykującego mediatora, ale przynajmniej dużą jego część, wynikającą z konieczności usystematyzowania sposobu pracy, zachowania poprawności w przebiegu procesu mediacji czy niepewności w stawianiu pierwszych kroków.
       Wszystkich zainteresowanych podstawowymi pojęciami i zasadami mediacji oraz prostymi sposobami skorzystania z mediacji w konkretnej sprawie odsyłam do książek mojego autorstwa, wydanych w serii Podręczniki Akademickie: Vademecum zawodowego mediatora cz. I: Wprowadzenie do mediacji oraz cz. II: Mediacja krok po kroku.
       Obie pozycje stanowią doskonałe uzupełnienie dla wykonujących nowy, fascynujący zawód mediatora.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>