Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

SZKOLENIA ZAWODOWYCH MEDIATORÓW

Mediacja w praktyce mediatora sądowego

O termin najbliższego szkolenia zapytaj mediatora tel. 602 12 45 60


Zamów ramowy program   →


Wypełnij formularz zgłoszeniowy   →


STUDIA PODYPLOMOWE ZAWODU MEDIATORA   →
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych


Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, prawników, pedagogów, socjologów, ludzi biznesu zatrudniających pracowników oraz tych, którzy na co dzień stykają się z tzw. trudnym klientem.

Jego celem jest zapoznanie uczestników z elementami psychologii komunikacji niezbędnej w pracy mediatora, podstawami prawnymi mediacji oraz zasadami i procesem mediacji, jako metody rozwiązywania już istniejących konfliktów i zapobiegania przyszłym kryzysom. Szkolenie pozwala zdobyć umiejętność korzystania z technik mediacji, których zastosowanie zwiększa skuteczność pracy zawodowego mediatora, działającego na zlecenie sądu i stron, obniża napięcia wewnątrz kadrowe, pozwala uniknąć kryzysów w relacjach między poszczególnymi pracownikami i działami, chroni wizerunek firmy i dba konstruktywny kontakt z trudnym klientem.

Jesteśmy grupą skupiającą zawodowych prawników i mediatorów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w stosowaniu mediacji i prawa w praktyce oraz prowadzeniu szkoleń. Wysoka specjalizacja w mediacyjnym rozwiązywaniu konfliktów jest naszą mocną stroną.

Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi, np.: symulacje, praca z flipchartem, burza mózgów, mini wykłady, praca w podgrupach i sesje zespołowe, analiza przypadku, gra, dyskusja moderowana. Podstawą szkolenia jest autorski program Doroty Fedorowskiej "Zawodowy Mediator", zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku oraz zaleceniami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2006 roku, a dotyczącymi właściwych standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

W czasie prowadzenia szkolenia uwzględniane są szczegóły stosowania w/w standardów, a prowadzący na bieżąco odnoszą się do potrzeb jego odbiorców.

Nasza kadra szkoleniowa składa się z zawodowych trenerów, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz specjalistów z dziedziny psychologii, prawa, politologii.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza i wyłanie go drogą elektroniczną.
W razie pytań, prosimy o kontakt e-mail: kontakt@mediacje.sotiko.pl lub telefonicznie 0602 12 45 60.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>