Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

O jakości naszych szkoleń

Udostępniamy szkolonym osobom oraz firmom wiedzę i metody pracy, pomagające realizować ich cele czy misje.

Dajemy zatem wędki, a nie ryby,
nie wchodząc w kompetencje naszych klientów.

   Nie zakładamy, że wiemy więcej i lepiej, ale że wiemy być może inaczej, a nasza wiedza i doświadczenie tych, od których się uczyliśmy wprowadzać zmiany, może okazać się cennym uzupełnieniem. Kontakt z nami przyczynia się do spojrzenia na stare sprawy z nowej perspektywy.

   Szkolenia przygotowujemy stosownie do indywidualnych potrzeb naszego klienta - szyjemy na miarę. Cechuje nas miękki, podmiotowy styl prowadzenia zajęć. Staramy się stwarzać szkolonym klientom szansę harmonijnego rozwoju zmierzającego ku pełnemu wykorzystaniu ich mocnych stron i uzupełnieniu braków. W myśleniu o indywidualnym kliencie cechuje nas podejście humanistyczne i holistyczne. W pracy z grupą - przekonanie o wartości synergii (potencjał grupy wyższy niż wkład poszczególnych członków).
   Nasza oferta jest narzędziem wprowadzania zmian i przekształcania niezadowolenia z siebie klienta w aktywnego, poszukującego, uczącego się, podejmującego samodzielnie decyzje. Gotowego do dokonania małych i dużych zmian w swoim życiu.
   Metody stosowane podczas szkoleń nastawione są na aktywizowanie ich uczestników. Sprawiają, że nasi klienci uczą się poprzez eksperymentowanie z nowymi postawami, myśleniem oraz przez zdobywanie cennego doświadczenia podczas zajęć.

W ten sposób nasze szkolenia uczą znajdowania złota w miejscu, w którym najmniej się go spodziewamy.

szkolenia psychologiczne:
treningi, warsztaty, seminaria, wykłady, promocja zdrowej komunikacji, wsparcie dla osób indywidualnych oraz firm,

Prowadzący szkolenia:
psycholog szkoleniowiec, psycholog mediator

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>