Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Mediacja w zakresie działu spadku

Mediacja w zakresie działu spadku ma swoje zastosowanie zawsze po śmierci spadkodawcy oraz gdy spadkobiercy wyrażą taką wolę. W I etapie spadkobiercy muszą uzyskać dokument stwierdzający nabycie przez nich spadku, co czynią na swój zgodny wniosek u notariusza lub przed sądem. Mając taki dokument w ręku, w II etapie, spadkobiercy mogą udać się do mediatora celem ustalenia sposobu podziału nabytego wcześniej spadku. Działanie odbywa się zawsze w dwóch etapach, gdyż stwierdzenie nabycia spadku nigdy nie określa składników majątkowych spadku oraz sposobu jego podziału.

Istotą postępowania mediacyjnego w tym zakresie jest również wygrana/wygrana po każdej ze stron, choćby z uwagi na fakt, że często członkowie rodziny maja dalszy kontakt ze sobą. Mediacja dba o dobrą atmosferę i poczucie sprawiedliwości, zapobiegając kryzysom i konfliktom rodzinnym. Na tle działu spadku dokonywanego na sali sądowej często dochodzi do poważnych podziałów wewnątrz rodzin: między rodzeństwem, rodzicami a dziećmi. Odbywa się prawdziwy dramat, utrata zaufania, a nawet zerwanie więzi rodzinnych. Mediacja natomiast tonizuje nastroje, daje szansę każdemu na współudział w ostatecznym kształcie ugody. Sprawia, że jej uczestnicy maja poczucie sprawstwa i chętniej realizują tak wypracowane porozumienie.

Dział spadku dokonany przed mediatorem, na wniosek stron, może zostać zatwierdzony przez sąd (na taki dokument nadaje się klauzulę wykonalności, tak jak na wyrok sądu) lub jego potwierdzenie mogą uzyskać u notariusza. Oba dokumenty chronią prawnie wolę wszystkich spadkobierców, ale jest różnica finansowa. Podział majątku dokonany przed mediatorem, a następnie w trybie niezwłocznym zatwierdzony przez sąd jest tańszy niż podział majątku dokonany przed notariuszem.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>