Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Poznań

Jolanta Graczyk-Öĝdem
tel: 503 061 787
e-mail: yola_yola@wp.pl

mgr pedagogiki, superwizor mediacji rodzinnej, I stopień Brief Solution Focused Therapy (Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązaniu), certyfikat Trenera Grupowego ART (Treningu Zastępowania Agresji), na co dzień pracuje w zespole ds.kryzysu w rodzinie, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla osób doświadczających trudności związanych z rozstaniem, kryzysem w związku, pracuje z z parami, indywidulanie oraz z dziećmi.Prowadzi zajęcia - studia podyplmowe kierunek mediacje i negocjacje WSNHiD w Poznaniu.

Prowadzi mediacje rodzinne, cywilne, między sprawcą a ofiarą, mediacje ws.nieletnichpowrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>