Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Potwierdziłeś swoje ojcostwo i co dalej ...?

Potwierdzenie ojcostwa za pomocą testu DNA to często początek drogi do nawiązania właściwych relacji z własnym dzieckiem, na przeszkodzie których staje zazwyczaj postawa drugiego rodzica, względy organizacyjne czy wola dziecka.
Jedną z możliwych metod rozwiązywania sporów rodzinnych w sprawie o kontakty i opiekę nad dzieckiem, alimenty itp. nie musi być sąd. Od grudnia 2005 roku możliwa jest mediacja prowadzona przez profesjonalnego mediatora, który jest osobą bezstronną wobec osób zgłaszających spór i neutralna wobec przedmiotu sporu czy sposobu rozwiązania problemu.
Jeżeli potwierdziłeś swoje ojcostwo i zależy Ci na zbudowaniu konstruktywnych relacji z własnym synem czy córką, rozważ możliwość polubownego wypracowania porozumienia z jego matką. Rozważ możliwość przeprowadzenia spokojnej rozmowy z dorosłym już dzieckiem w obecności mediatora.
Postępowanie mediacyjne jest rekomendowane przez sądy rodzinne z uwagi na dużą elastyczność i adekwatność ustaleń mediacyjnych w stosunku do możliwości stron i potrzeb dziecka. Z uwagi na poufny i nieformalny charakter spotkań mediacyjnych, które umożliwiają swobodną wypowiedź wszystkim uczestnikom mediacji. Sądy rekomendują mediacyjne rozwiązania sporów rodzinnych o dziecko, gdyż mediacja umożliwia budowanie mostów między osobami z niej korzystającymi, dba o zachowanie wzajemnego szacunku, chroni rzeczywiste potrzeby stron, a nie tylko zewnętrzne interesy.
Zamiast rujnującej obie strony walki o dziecko, proponuje współpracę. Chroni dziecko przed manipulacją i poczuciem winy, które często występuje u dzieci, których rodzice się rozstają, a potęguje się gdy walczą ze sobą zamiast współpracować.
Doświadczenie uczy, iż wyroki sądów nie są w stanie zadowolić rodziców i ich dzieci w takim stopniu, jak przez nich samodzielnie wypracowana ugoda. Wystarczy jeden niezadowolony rodzic, aby wyrok sądu stał się zaczątkiem eskalacji agresji i wzajemnej niechęci. Wyrok często zapada poza wolą rodziców. Gdy rodzice nie potrafią się porozumieć, osoba trzecia, obca dla dziecka, decyduje o jego losie i o jego relacji z ojcem.
Jeżeli właśnie potwierdziłeś testem DNA swoje ojcostwo i zależy Ci na konstruktywnej relacji z dzieckiem lub dzieckiem i jego matką, zanim podejmiesz decyzję o walce w sądzie, rozważ możliwość podjęcia współpracy w mediacji. Bądź pewnym tatą.

Ugoda zawarta przez rodziców w obecności mediatora, zawarta przez ojca i dorosłe dziecko, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, wartość ugody zawartej przed sądem. Jeżeli istnieje taka potrzeba, sąd nadaje na ugodę mediacyjną klauzulę wykonalności.

Po więcej informacji na temat mediacji sięgnij do strony www.mediacje.sotiko.pl
Po informacje odnośnie testów DNA sięgnij do strony www.pewnytato.pl

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>