Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.


Rozwód a mediacja w kryzysie rodziny – rozwód czyli ustalenie warunków rozstania: władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, opieka nad małoletnim, alimenty, podział majątku; pojednanie; dział spadku.

Mediacja w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych o rozwód, umożliwiająca wypracowanie ugody zatwierdzanej przez sąd weszła w życie w grudniu 2005 roku. Już od kilku lat w Polsce możliwe jest zawarcie ugody w obecności mediatora, w sprawie około rozwodowej, w której rozwód poprzez mediację oznacza możliwość wyrażenia woli stron w zakresie, będącym integralną częścią wyroku rozwodowego. Sąd tę wolę bada i jeśli porozumienie stron chcących uzyskać rozwód zabezpiecza dobro małoletnich dzieci, jest zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, nie podąża do obejścia prawa, jest zrozumiałe i nie zawiera sprzeczności, sąd uwzględnia jego treść w wydawanym wyroku w sprawie o rozwód czy separację; Pozostałe obszary możliwe do mediowania to sprawy: o opiekę nad dzieckiem, alimenty, podział majątku, dział spadku, o zapłatę, a nawet w sprawach gospodarczych, pracowniczych, sąsiedzkich itp. Dzięki tej ustawie, ugoda w sprawie o rozwód, zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd lub włączona bezpośredni do treści wyroku sądu, ma wartość prawną ugody zawartej przed sądem. Można na nią nadać klauzulę wykonalności tak samo, jak na wyrok sądu. Mediacja umożliwia zwaśnionym małżonkom rozwód po ludzku czyli bez zbędnych "ofiar" po każdej ze stron, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małoletnich dzieci. Więcej >>

Dziecko w rozwodzie

Rola prawnika w mediacji

Standardy mediacji

Najtrudniejsze dla dzieci są wydarzenia i zachowania rodziców, które towarzyszą rozwodowi, a nie sam rozwód. Strata jaką odczuwa dziecko w wyniku separacji lub rozwodu rodziców jest porównywalna ze stratą doznawaną na skutek... Więcej >>
W procesie mediacji nie rozmawiamy o: podstawach prawnych, orzecznictwie, dowodach czy stanowisku doktryny. Tym zajmuje się sąd.
W mediacji nie ustalamy kto "ma rację" lecz szukamy rozwiązań, które są do zaakceptowania... Więcej >>
Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne... Więcej >>

Mediacja w prawie
Mediacja a przemoc i uzależnienia
Korzenie współczesnej
mediacji
USTAWA
z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.05.172.1438 z dnia 9 września 2005 r.) ... Więcej >>
Mediacja, jako metoda uzupełniająca interwencję wobec kryzysu, przemocy i uzależnień w rodzinie.
Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy mediacji w kontekście przemocy i uzależnień w rodzinie, należy zaznaczyć, że problem... Więcej >>
Na świecie ma ona swoją długą historię: Współczesna mediacja ma ok. 30 lat i wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ale sam pomysł mediacji ma co najmniej 2000 lat. Słowo mediacja pochodzi od łacińskiego ... Więcej >>
mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>